InCase - Turu ja ühiskonnauuringud

InCase`i kogemustepagasisse kuuluvad uuringud nii era-, avalikule kui ka kolmandale sektorile.

Näiteks on InCase teinud uuringuid ettevõtetele ja organisatsioonidele nagu ADM Interactive,  Elion, Tele2, Valio, SA Archimedes, Newton Marketing, TTÜ, CSR Foorum ja mitmed teised, sealhulgas ka välismaised ettevõtted, kes on vajanud Eesti turu kohta taustauuringuid siia investeeringute tegemise eel.

InCase väärtustab järjekindlat arengut ja õppimist ning tegeleb ka teadustööga ja täiendab end pidevalt erialaselt.

Oma töös lähtub InCase Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) ja Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu (ESOMAR) ühistööna koostatud turundus- ja ühiskonnauuringute läbiviimise rahvusvahelisest eeskirjast.