InCase - Turu ja ühiskonnauuringud

Hea on usaldada sisetunnet, kuid parem on kontrollida fakte.

InCase on uuringufirma, mis pakub turu- ja ühiskonnauuringute täisteenust, alustades nõustamisest uuringuprobleemi määratlemisel ning lõpetades uuringutulemuste tõlgendamise ja tegutsemissoovituste pakkumisega. InCase on spetsialiseerunud just kvalitatiivsetele uuringumeetoditele, nagu fookusgrupid, süvaintervjuud, tänavaintervjuud ja vaatlus. Samuti tegeleme olemasolevate (teiseste) andmete analüüsi ja tõlgendamisega ehk “pakendame” info tähenduslikuks, sest info on see, millel on kaasaja ühiskonnas väärtus. Meie uuringud on erinevate juhtimisotsuste tegemise aluseks.


InCase väärtustab teadmisi
–  Uuringutel põhinevad sügavad teadmised. Teadmised arengu alusena.

InCase on uuendusmeelne –  Hoiame uuringute valdkonnas kätt aja pulsil.

InCase jätab jälje – Tegutsemine parema tuleviku nimel. Soov olla oma valdkonnas teerajajaks.

 Navitrolla “Kahekesi tipus”